آموزش تهیه کردن خمیر نمکی

آموزش درست کردن خمیر نمکی

آموزش درست کردن خمیر نمکی

خمیر نمکی آرد —— ۱ پیمانه نمک —— نصف پیمانه آب——- یک پنجم لیوان. گواش——- هر رنگی که دوست دارید

تعطیلی موقت فروشگاه به علت ازدواج مدیریت . تا 2 دی ماه رد کردن