تخفیف

تخفیف استثنایی در خرید زیورآلات

تخفیف استثنایی در خرید زیورآلات

سلام می خواهیم برای استفاده از کالای ایرانی تخفیفی استثنایی بدهیم. با خرید ۶۰ هزار تومان زیورآلات دست ساز ایرانی ۲۰ هزار تومان بن هدیه دریافت نمایید. و یا با خرید ۹۰ هزار تومان زیورآلات دست ساز ایرانی ۳۰ هزار تومان بن هدیه دریافت نمایید. این تخفیف در همان خرید و یا در خرید بعد می توانید […]